Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah untuk Guru Perpustakaan dan Media

bpppss Buku  panduan ini diterbitkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2007, untuk membantu Guru Perpustakaan dan Media dalam pengurusan harian pusat sumber sekolah (PSS) yang lebih berkesan dan memenjuhi keperluan warga sekolah.

 

Advertisements