Sumber Pendidikan Digital

ditulis oleh:

FADZLIATON ZAINUDIN

Bahan sumber digital terdiri daripada bahan berasaskan Internet, CD-ROM, video dan audio. Sumber pendidikan digital boleh digunakan untuk tujuan pemulihan, rujukan dan pengayaan.

Sumber digital mudah diguna, disesuai, diperbanyak dan diedarkan dengan serta merta. Guru dan murid perlu mempunyai kemahiran mencari, memilih, memproses dan menggunakan maklumat dan bahan digital.

Terdapat beberapa sumber pendidikan digital, iaitu:

  1. Laman web

Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks. Bahan ini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin carian maklumat seperti Google, Yahoo, Bing dan sebagainya.

  1. Portal

Portal ialah pusat sehenti (one-stop centre) yang digunakan untuk mendapatkan maklumat khusus contohnya berkaitan pendidikan, ekonomi, alam sekitar, perkhidmatan seperti berita, forum, dan sebagainya. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak.

  1. Pembelajaran Dalam Talian

Pembelajaran Dalam talian (Online learning) merupakan kaedah pembelajaran yang membolehkan pengguna untuk belajar di mana-mana pada bila-bila masa melalui komputer dan Internet.

  1. Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual Learning Environment – VLE)

Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) atau platform pembelajaran ialah sistem e-pembelajaran berasaskan web yang menyediakan akses kepada bilik darjah, kandungan PdP, pentaksiran, tugasan, sumber pendidikan dan pautan pendidikan, secara maya. VLE juga menyediakan ruang sosial yang digunakan oleh guru dan murid berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Selain daripada pembelajaran secara jarak jauh, VLE boleh diintegrasikan dalam persekitaran pebelajaran secara fizikal yang selalunya dirujuk sebagai pembelajaran blended.

  1. CD-ROM / VCD / DVD / CD Audio

Sumber pendidikan digital bagi PdP selain daripada Internet ialah CD-ROM / VCD / DVD / CD Audio. Bahan ini terdiri daripada perisian kursus, perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat. Ianya bertujuan untuk membolehkan penggunakan menjalankan pembelajaran kendiri dan mencari maklumat.

 

 

Advertisements